Anotace ke kurzum v ZS 2007-2008

 

 

Výběrový seminář

Název: Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik

 

Popis: Seminář je koncipován jako elementární úvod do Hegelovy Vědy o logice a zároveň jako úvod do Hegelovy filosofie vůbec. Záměrem semináře je hermeneutický výklad a posouzení Hegelových textů. Postupovat budeme tak, že při východisku z primárních textů si vypracujeme pojem o problematice, kterou Hegel probírá. Za druhé se budeme snažit postupovat koncepčně tak, abychom si vypracovali základy Hegelovy teorie dialektiky.

Porozumění Hegelovu konceptu vědy o logice je zároveň porozuměním Hegelově filosofii. Důvod je prostý. Ve Vědě o logice Hegel rozvíjí předběžný rozvrh a zároveň základní strukturu svého systému filosofie, ke které patří tzv. reál-filosofie, filosofie ducha a filosofie přírody. Jestliže se tedy zabýváme Hegelovou koncepcí logiky, pak se zabýváme také vztahem logiky k celku Hegelovy filosofie.

 

Literatura:

1. Wissenschaft der Logik I a II, Theorie Werkausgabe, sv. V a VI, Suhrkamp.

2. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, sv. I, Theorie Werkausgabe, sv. VIII.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Iber/Jindrich Karásek

 

 

Seminar: Einführung in Hegels Wissenschaft der Logik

 

 

Seminarprogramm

 

1) Vorstellung/Konzeption

 

2) I. Teil: Thema 1: die Vorreden zur 1. und 2. Auflage

 

 

3) Thema 2: Einleitung (Allgemeiner Begriff der Logik; Allgemeine Einteilung der

                     Logik)

 

4)

 

5) Thema 3: Vorbegriff der Logik (Enz. §§ 19-25); Näherer Begriff und Einteilung der

                    Logik (Enz. §§ 79-83)

 

6) II. Teil: Thema 4: Womit muß der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?

 

7)

 

8) Thema 5: Die Logik des reinen Seins (1. Kapitel): A. Sein/B. Nichts; Anmerkung 2

                    (1. Aufl.)

 

9) Thema 6: C. Werden a. Einheit des Seins und Nichts; Anmerkung 1 zum Werden

 

10)

 

11) Thema 7: Die Anmerkungen 2, 3 und 4 zum Werden

 

12) Thema 9: c. Aufheben des Werdens; Anmerkung; Ausblick auf die Kategorie des

                       Daseins in Abschnitt Aa des 2. Kapitels

 

13) III. Teil: Die dialektische Methode nach dem Schlußkapitel der Hegelschen Logik:

                   Thema 10: Der erste dialektische Dreischritt

14)

 

15) Thema 11: Übergang vom ersten zum zweiten dialektischen Dreischritt und

                        methodische Struktur der logischen Entwicklung im ganzen, Übergang

                        von der Logik zur Realphilosophie

 

16)