Stejné a jiné podle Lévinase (výběrový kurz)

 

Tento seminář je primárně chápán jako doplněk kurzu ?Pohyb neznámým terénem?, avšak může být absolvován i samostatně. Jeho hlavní náplní je filosofické myšlení Emmanuela Lévinase v celém jeho vývoji. Přesněji řečeno, půjde v něm o sledování způsobu, jakým se v Lévinasově myšlení utvářejí a proměňují koncepty stejného a jiného. Navzdory takřka obsesivní zaujatosti (výraz nikoli přehnaný, uvážíme-li, že je opakovaně používán v Autrement qu??tre ou au-dela de l?essence) tématem jiného je toto téma u Lévinase vždy spjato s tématem stejného, jež slouží buď jako východisko nebo jako úběžník vztahu k jinému. Právě proměňující se akcentace ve vztahu stejného a jiného nás přivádí k nutnosti zabývat se tím, jak se polarita mezi stejným a jiným mění od De l?existence ? l?existant, přes Totalité et Infini a Humanisme de l?autre homme až k Autrement qu??tre ou au-dela de l?essence. V semináři budou k dispozici nejen francouzské texty, ale i české a anglické překlady.

 

Literatura:

 

Derrida, Jacques: ?Violence et métaphysique. Essai sur la pense d?Emmanuel Lévinas?, in. L?écriture et la différence. Paris, Seuil, 1967.

Derrida, Jacques: Násilí a metafyzika. Překl. Jiří pechar a kol., Praha, Filosofia, 2002.

Lévinas, Emmanuel: De l?existence ? l?existant. 2. éd. Paris, Vrin, 1998.

Lévinas, Emmanuel: Existence a ten, kdo existuje. Překl. Petr Daniš, Praha, OIKOYMENH, 1997.

Lévinas, Emmanuel: Totalité et Infini. The Hague, Nijhoff, 1980.

Lévinas, Emmanuel: Totalita a nekonečno. Překl. Miroslav Petříček a Jan Sokol, Praha, OIKOYMENH, 1993.

Lévinas, Emmanuel: Humanisme de l?autre homme. Paris, Fata Morgana, 1973.

Lévinas, Emmanuel: Autrement qu??tre ou au-dela de l?essence. The Hague, Nijhoff, 1978.

Lévinas, Emmanuel: Otherwise than Being or Beyond Essence. Překl. Alphonso Lingis, Pittsburgh, Duquesne University Press, 1998.

Sebbah, Francois-David: L?épreuve de la limite. Derrida, Henry, Levinas et la phénoménologie. Paris, PUF, 2001.