Anotace:

 

Vznik, pohyb, změna a zánik podle Aristotela

 

Po velmi stručném úvodním výkladu věnovanému vztahu Aristotelovy fyziky k metafyzice a kosmologii budou první týdny věnovány četbě a komentáři vybraných pasáží Fyziky. Tato četba bude přípravou na podrobnější rozbory pojednání O vzniku a zániku (GC), a to včetně úvodní doxografie a značně obtížných pasáží první knihy (předpoklady vlastního Aristotelova pojetí vzniku a zániku se přitom pokusíme samostatně konfrontovat s koncepcí platónskou). Postup semináře od Fyziky ke GC má umožnit širší tematizaci všech druhů pohybu, s důrazem na vznik a zánik.

Upozornění: tento výběrový kurz nemá a nemůže nahrazovat úvod do Aristotelovy filosofie.

Hlavní literatura bude přístupná v seminárním aparátu, včetně Rossova vydání Fyziky a Joachimovy edice O vzniku a zániku. Úvodní seminář upřesní další literaturu, především články vhodné k referování. K nezměrné radosti všech účastníků se mezi nimi jistě objeví:

Enrico Berti, La suprématie du mouvement local selon Aristote, in J. Wiesner (ed.), Aristoteles Werk und Wirkung, sv. 1 Aristoteles und seine Schule (Berlin, 1985), 123-50.

David Bostock, Aristotle on the Transmutations of Elements in De generatione et corruptione 1-4, Oxford Studies in Ancient Philosophy 13 (1995), 217-29.

Sheldon Cohen, Aristotle?s Doctrine of the Material Substrate, Philosophical Review 93 (1984), 171-94.

Sheldon Cohen, Aristotle on Elemental Motion, Phronesis 39 (1994), 150-59.

Daniel W. Graham, The Paradox of Prime Matter, Journal of the History of Philosophy 25 (1987), 475-90.

H. R. King, Aristotle without prima materia, Journal of the History of Ideas 17 (1956), 370-89.

L. A. Kosman, Aristotle?s Definition of Motion, Phronesis 14 (1969), 40-62.

Jaap Mansfeld, Aëtius, Aristotle and Others on Coming to Be and Passing Away, in V. Caston a D. W. Graham (eds.), Presocratic Philosophy: Essays in Honour of Alexander Mourelatos (Aldershot: Ashgate, 2002), 273-92.

H. M. Robinson, Prime Matter in Aristotle, Phronesis 19 (1974), 168-88.

Michael J. White, Aristotle on the Non-supervenience of Local Motion, Philosophy and Phenomenological Research 53 (1993), 143-55.