Léčebné rituály

LS 2007/08

 

Léčebné rituály patří celosvětově k jedné z nejrozšířenějších rituálních forem. Antropologové měli již mnohokrát možnost ukázat, že tyto rituály často opravdu fungují a pacientům dokáží pomoci. V tomto kursu se z pozic západních teorií rituálu a symbolů pokusíme porozumět tomu, na čem se fungování léčebných rituálů zakládá. Seznámíme se s nejpřínosnějšími interpretacemi rituální účinnosti, jaké antropologové v uplynulých 50 letech nabídli. Zamyslíme se i nad tím, co lze z fungování léčebných rituálů vyvodit pro přístup k léčení v našem západním světě.

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. Ke každému článku bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v článku řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, vztahovat argumentaci textu k přístupu jiných probíraných autorů apod.

Studenti magisterského navazujícího studia či druhého cyklu magisterského studia mohou za seminář získat též zkoušku, a to na základě 10-20stránkové písemné práce na některé z témat během semináře probíraných.

Seminář bude náročný a je určen pro studenty s vážným zájmem o teoretickou reflexi náboženství a jevů s ním souvisejícím.

Sylabus

Konkrétní program bude stanovován z týdne na týdne v závislosti na průběhu diskusí a bude zveřejňován na Moodlu včetně příslušných zadaných textů a dalších instrukcí. Na semináři budeme číst mj. většinu z následujících textů:

Victor Turner, "A Ndembu Doctor in Practice", in The Forests of Symbols, Ithaca - London: Cornell University Press, 1967, str. 359-93

Godfrey Lienhardt, "The Control of Experience: Symbolic Action", in Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell, 2002 (původně v Divinity and Experience, Oxford: Oxford University Press, 1961), str. 330-9

Mary Douglas, Purity and Danger. An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London - New York: Routledge, 20022 (19661), kap. 2 + 4, str. 36-50, 72-90

Claude Lévi-Strauss, "Čaroděj a jeho magie" a "Účinnost symbolů", in Strukturální antropologie, př. J. Vacek, Praha: Argo, 2006, s. 165-204

Janice Boddy, "Spirits and Selves in Northern Sudan: The Cultural Therapeutics of Possession and Trance", in Michael Lambek (ed.), A Reader in the Anthropology of Religion, Oxford: Blackwell, 2002, s. 398-415

Gananath Obeyesekere, Medusa's  Hair: An Essay on Personal Sym­bols and Religious Experience, Chicago: The University of Chicago Press, 1981

Geoffrey Samuel, "The Effectiveness of Goddesses, or How Ritual Works", Anthropological Forum 11 (2001): 73-90