Myšlení obrazem

 

doc. Miroslav Petříček


Anotace:

Filosofická úvaha o čemkoli předpokládá nikoli definici filosofie, ale přinejmenším vyjasnění toho, co to je filosofické myšlení, aby bylo zřejmé, proč právě filosofické stanovisko pro výklad problému nezbytné.

Přednášky M. Petříčka na FAMU v letním semestru 2008: Kurz Myšlení obrazem bude pokračovat (ve spolupráci s V. Janečkem) pouze formou modulové výuky, tedy jednodenním intenzivním seminářem 25. dubna 2008 na FAMU (místo a čas na webových stránkách FAMU i ÚFaR). Kurz Úvod do současné filosofie se v 2. semestru na FAMU neuskuteční, ale bude na něj navazovat kurz Analýza směsí na FF UK (pondělí 15.50). Pro všechny účastníky, kteří si jednu či druhou přednášku zapisovali jako dvousemestrální, platí, že druhý atest lze v obou případech získat na základě eseje na téma blízké přednáškám.