Seminář pro doktorandy Pavel Kouba, Lenka Karfíková ZS 2007/08 čtvrtek 17,30-19,00 místnost 225V Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce, a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu. Program semináře bude sestaven na základě návrhů jednotlivých účastníků, kteří by měli své plány ohlásil během prvních dvou zasedání 4.10. a 11.10. 2007.