Dějiny řecké antické literatury pro neřečtináře Dějiny řecké antické literatury pro neřečtináře

ZS 2/- Z nebo Zk

Kurs se koná v pondělí od 9,10 do 10, 45 hod v č. 147 v Celetné ul.

 

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Přednáška mapuje vývoj řecké literatury od jejích počátků až po éru pozdní antiky, tedy od Homéra k církevním otcům. Cílem tohoto přehledu je podat základní představu proměn, jimiž řecká literatura prochází: střídu nadvlády jednotlivých žánrů, jejich pozdější koexistence či snahy o vzkříšení žánrů dočasně umlklých, vznikání nových žánrů, role nejprve Orientu a posléze křesťanství. Helénství ? helénismus ? pozdní antika; ústní vs. psaná slovesnost; otázka definice: literární vs. múzické; neoddělitelnost řecké literatury od náboženství ? filosofie ? vědy; je řecký zázrak jenom řecký?

Atestace

Zápočet se uděluje po prostudování doporučených děl starořecké literatury v českých překladech.

Sekundární literatura:

Canfora, L., Dějiny řecké literatury, Praha 2001
Tronskij, I. M., Dějiny antické literatury I /Řecko/, Praha 1955
Stiebitz, F., Dějiny řecké literatury, Praha 1940
Stehlíková, E., Řecké divadlo klasické doby, Praha 1991
Stehlíková, E., Římské divadlo, Praha 1993
Dobiáš, J., Dějepisectví starověké, Praha 1948
Kraus, J., Rétorika v evropské kultuře, Praha 1998
Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993
Auerbach, E., Mimesis, Praha 1998
Dodds, E. R., Řekové a iracionálno, Praha 2000
Snell, B., Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1948
Slovník spisovatelů ? Řecko, Praha 1975
The Cambridge History of Classical Literature, vol. I, Greek Literature, Cambridge 1982
Lesky, A., Geschichte der griechischen Literatur, Bern 1963
Fränkel, H., Wege und Formen frügriechischen Denkens, München 1955
Vernant, J.-P. , Mythe et pensée chez les Grecs, I-II, Paris 1981
Cambridge Companion to Homer, ed. R. Fowler, Cambridge 2004
Cambridge Companion to Greek Tragedy, ed. P. E. Easterling, Cambridge 1998
Nagy, G., The Best of Achaeans, Baltimore 1999
von Fritz, K., Die griechische Geschichtsschreibung, 2 Bde, Berlin 1967
Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994
History, Tragedy, Theory: Dialogues on Athenian Drama, ed. by B. Goff, Austin, Texas 1995
Sourvinou-Inwood, C., Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003
etc.