Hippokratés: O lidské přirozenosti Hippokratés: O lidské přirozenosti. Četba a překlad textu.

Výběrový seminář

ZS -/2 Z

Koná se ve středu od 9, 10 do 10, 45 v č. 105 v Celetné ulici

 

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit studenty s jedním z ústředních spisů Corpus hippocraticum, sbírky lékařských spisů, jež představuje podivuhodný konglomerát myšlenek objímajících nikoli pouze lékařskou vědu i praxi, jak je vymezujeme dnes, ale také základy antropologie, geograficko-etnografická zkoumání, metodologii lékařské techné ve vztahu k filosofii a jiným vědám či uměním atp. Tento půdorys sleduje i spis O lidské přirozenosti, Peri fysios anthrópou, který v polemice vůči stávajícím filosofickým školám představuje svou vlastní koncepci povahy člověka, jež nicméně stále vychází z konceptů presokratiků. Vzhledem k zaměření semináře na překlad tohoto typu textů bude probrána i relevantní teoretická literatura k tématu.

Atestace

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na kurzu.

Odborná literatura

Levý, J., Umění překladu, Praha 1983
Pechar, J., Otázky literárního překladu, Praha 1986
Vilikovský, J., Překlad jako tvorba, Praha 2002
Krijtová, O., Pozvání k překladatelské praxi, Praha 1996
Překlad a překladatel, Souvislosti 2/1998

Hippocrate, La nature de homme; ed., trad. et comm. par Jacques Jouanna, Berlin 1975
Hippocrate, Du régime, text établi et trad. par R. Joly, Paris 1967
Hippocrate, Des vents ? De l´art, text établi et trad. par J. Jouanna, Paris 1988
Hippocrate, Airs, eaux, lieux, text établi et trad. par J. Jouanna, Paris 1996
Hippocrates, De aere equis locis, hrsg. und übersetzt von H. Diller, Berlin 1970
Ouevres d´Hippocrates, ed. par Littré, Paris 1839-
Jouanna, J., Hippocrate, Paris
Edelstein, L., Ancient Medicine, ed. by O. Temkin a C. L. Temkin, Baltimore 1967
Joly, R., Le niveau de la science hippocratique, Paris 1966
de Santillana, G., The Origins of Scientific Thought, Chicago 1970, 2. vyd.
Lloyd, G. E. R. ed., Hippocratic Writings, London 1978
Jaeger, W., Paideia III, Oxford 1945 etc.
Longrigg, J., ?Philosophy and Medicine: Some Early Interactions.? Harvard Studies in Classical Philology 1963, s. 147-175
Renehan, R., ?The Greek Anthropocentric View of Man.? Harvard Studies in Classical Philology 1981, s. 239-259
Schrutz, O., Hippokratovské názory o původu, skladbě a výkonech těla lidského, Praha 1895 Thein, K., ?Die Auffasung der menschlichen Person in der hippokratischen Medizin.? Die Menschliche Person. Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs, ed. by M. Mraz , Filosofia, Prague, 1999, pp. 43-52