Přednášky podávají základní úvod do islámu.

Konají se v Celetné ulici v místnosti 238.

Studenti se staršími studijními plány zapisují kurs jako "Islám (dvousemestrální)" [ARL100015] a skládají z něho zkoušku po letním semestru hodnocenou šesti kredity.

Studenti s novými studijními plány zapisují kurs jako "Islám I (jednosemestrální)" [ARL100132] a skládají z něho obsahově identickou zkoušku po kterémkoli semestru hodnocenou čtyřmi kredity.

Jednosemestrální předmět "Islám II" tímto kursem naplňovat nelze (bude jej možno naplnit některými jiným kursy prof. Kropáčka v příštích letech).

Do Informačního systému vám atestace zapíše Radek Chlup.