Buddhistické myšlení I-II

dr. Jiří Holba

Anotace:

Tento kurs je určen pro studenty, kteří už absolvovali kurs Buddhismus, předpokládá se tedy určitá znalost buddhistického myšlení. Kurs bude probíhat formou přednášek a seminářů k vybraným tématům. V zimní semestru se budeme zabývat raným buddhismem, zaměříme se na neexistenci Já, problematiku času, čtyři vznešené pravdy, abhidharmu apod. Letní semestr bude věnován filosofickým aspektům mahájány. Budeme číst vybrané texty škol madhjamaka a jógáčára. Kursu se v letním semestru experimentálně zúčastní taky doc. Benyovszky z FHS, jenž se pokusí buddhistickou filosofii uchopit a interpretovat z pozic západní filosofie.

Kurs je atestován jedním zápočtem za každý semestr, které se udělují za písemnou prácí (5-6 stran) nebo za ústní referát.