Sanskrtská četba

dr. Jiří Holba

 

Anotace:
Cílem tohoto kursu je upevnění znalostí sanskrtské gramatiky a bližší seznámení se s buddhistickou naukou pomocí čtení vybraných buddhistických textů. Začneme první částí Diamantové sútry, poté budeme číst 1. a 5. kapitolu Uvedení na cestu k probuzení od Šántidévy. Případná četba dalších buddhistických textů záleží na dohodě.

Atestace:
Po každém semestru lze získat jeden zápočet za minimálně dvoutřetinovou účast na hodinách a přeložení vybrané části z přečtených textů.