Rozšiřující cvičení z logiky

dr. Vojtěch Kolman, kód kursu: AFS100219, AFS100220

Anotace:

Podpůrný seminář k úvodnímu kurzu logiky. Jeho cílem je v první řadě osvojit si a prakticky prohloubit látku probranou v základním kurzu. To spočívá ve společném řešení rozšířené sady úloh a případné diskuzi či zopakování nejasných a obtížných partií výkladu. Obojí by se mělo odvíjet od indiviuálních potřeb účastníků. Podle zájmu se je možné také podrobněji věnovat tématům, na která v základním kurzu nezbyl čas či která byla pouze informativně zmíněna, od filosofických přes matematická po čistě formální. Absolvování rozšířeného cvičení není podmínkou k získání atestace z úvodního kurzu logiky. Cvičení jsou určena těm posluchačům, kteří chtějí nabýt praktické jistoty, že látku zvládli a/nebo mají hlubší zájem o logiku.

Sylabus, podmínky atestace, literatura a další informace viz http://www.potkan.info.