Podrobný syllabus kurzu Epikúros, Dopis Hérodotovi Hynek Bartoš Jakub Jirsa Po ? 15:50-17:25, místnost č.d. 218 10.3. ? úvod a metodologie, X.35-39.4 17.3. ? atomismus a nekonečno, 39.5-45, Sedley, D., Two conceptions of vacuum (případně Inwood, B., The Origin of Epicurus? Concept of Void ) 31.3. ? obrazy, 46-48, Lee, E. N., The sense of an object: Epicurus on seeing and hearing 7.4. ? vnímání a možnost omylu, 49-53, Striker, G., Epicurus on the Truth of Sense Impressions 14.4. ? atomy, 54-57, Betegh, G., Epicurus? Argument for Atomism 21.4. ? atomy, 58-62, Konstant, D., Problems in Epicurean Physics 28.4. ? duše, 63-68.5 5.5. ? čas, 68.6-73.7 12.5. ? světy, původ světa, astronomie, 73.8-78 (poslední pasáž o klidu mysli, 79-83 zřejmě na neformálním setkání po konci semestru)