Čtení textů z analytické filosofie Mgr. Petr Stojan (garant Prof. RNDr. J. Peregrin, CSc.) Anotace: Náplní kurzu bude v první řadě kritická četba, analýza a diskuse některých klíčových a zakladatelských prací analytické filozofie jazyka. Zaměříme se především na sledovaní proměn v chápaní jazyka, významu a analýzy, jejich místa a funkce ve filozofii všeobecně. Kurz bude probíhat na elementární úrovni (u studentů logiky se předpokládá docházka na úvodní přednášky Prof. Peregrina). Texty: (Seznam je orientační, jeho konečná podoba bude ustanovena na semináři. Všechny texty by měly být dostupné v českém či slovenském překladu a budou vyvěšeny na MOODLu.) ? Frege, G.: O smyslu a významu ? Frege, G.: Pojmové písmo (předmluva) ? Frege, G.: Myšlenka ? Russell, B.: O označování ? Strawson, P.F.: O referenci ? Russell, B.: Poznání založené na obeznámenosti a poznání založené na deskripci ? Russell, B. Logický atomismus ? Carnap, R.: Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka ? Schlick, M.: Budoucnost filosofie ? Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus (vybrané pasáže) ? Ryle, G.: Systematicky zavádějící výrazy ? Austin, J.L.: Význam slova ? Grice, H.P.: Význam ? Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání (vybrané pasáže) ? Quine, W.V.O.: Dvě dogmata empirismu ? Carnap, R.: Význam a synonymie v přirozených jazycích Podmínky získaní atestu: Zápočet: pravidelná aktivní účast plus referáty