Kursy 2007/2008

Rabínská literatura

 

Út 10:50-12:25, Celetná 20, č. 427

 

Dvousemestrální přednáškový kurs. V ZS obsáhne významné rabínské texty formativního období (Mišna, Tosefta, Jeruzalémský a Babylónský talmud, midrašické kompilace). Tématem LS je rabínská literatura ga?onského a středověkého období. Cílem kursu je poskytnout funkční metodologii práce s daným typem textů a seznámit posluchače s principy jejich fungování. Pro absolvování přednášky není nutná znalost pramenných jazyků. Ukázky budou k dispozici v českém nebo anglickém překladu.