Výběrový seminář ? v němčině Čteným textem bude kapitola ?Selbstbewusstsein? Hegelovy Fenomenologie ducha. V závěru předchozí kapitoly ?Kraft und Verstand? dospívá podle Hegela vědomí k vědomí sebe sama tím, že pochopí, že struktury, které se domnívalo identifikovat jako struktury na něm nezávislého bytí, jsou jeho vlastní. Jinými slovy: na konci této kapitoly dospívá vědomí k sebevědomí, což v rámci Hegelovy metodologie ve Fenomenologii znamená, že objektem, který vědomí od sebe nyní odlišuje, je ono samo. Nyní Hegel ukazuje, že základní situací v rámci sebevědomí je konflikt, totiž střet dvou sebevědomých entit, jimž oběma v tomto střetu jde o potvrzení toho, že jsou sebevědomými, jehož se každé z nich může dostat vždy jen od té druhé entity. Tedy: vědomí od sebe odlišuje samo sebe a vztahuje se k sobě jako k objektu. Tento objekt, totiž samo sebe, chce uchopit v jeho pravdě, což se může stát jen prostřednictvím jiného sebevědomí. Záměrem semináře je interpretovat Hegelovo dynamické pojetí tohoto základního konfliktu a jeho argumenty. Lze tak rovněž velmi dobře nahlédnout do chodu Hegelovy dialektiky. Literatura: a) G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha, přel. J. Patočka, Praha: Akademie 196?. b) G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes. Doporučena jsou vydání v nakladatelstvích: Suhrkamp, Meiner, Reclam. c) H. F. Fulda, Hegel, München: Beck 2005. d) Materialien zu Hegels ?Phänomenologie des Geistes?, vyd. H. F. Fulda a D. Henrich, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1973. e) G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, vyd. D. Köhler a O. Pöggeler, Klassiker Auslegen, sv. 16, Berlin: Akademie Verlag 1998.