Platónovy Zákony Výběrový seminář Jakub Jinek Stručná anotace: Předmětem kursu bude četba a výklad Platónových Zákonů. Cílem bude objasnit konstrukci ?druhé nejlepší obce?, jež z hlediska zájmu politických filosofů obvykle stojí ve stínu Platónova známějšího projektu z Ústavy. Uvedený cíl vyžaduje dvojí, jednak pochopit Zákony jako sumu dosavadního Platónova politického poznání, jehož prvky zahrnuje do stavby ?obce zákonů? (např. smíšené zřízení, zákon, zvyk, náboženství, rodina, vzdělání, pohlaví, válka, umění, ctnost a libost). Jednak bude třeba vyjasnit otázku vztahu mezi Zákony a Ústavou, tj. otázku po jednotě Platónovy politické filosofie; půjde o to zjistit, zda Platón ve svém pozdním díle revidoval svůj požadavek z Ústavy, aby v obci vládli filosofové, ve prospěch požadavku na vládu zákonů, či zda jde v Zákonech spíše o doplnění či zdokonalení původního projektu z nové perspektivy. Předpoklad: Kurs je určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Znalost Platónovy Ústavy je vítána. Požadavky na studenta: Shrnutí části textu prezentované v semináři, protokol, aktivní a pravidelná účast na semináři. Doporučená literatura (knihy dostupné v knihovně ÚFaR s příslušnými signaturami) Barker, E., The political thought of Plato and Aristotle, New York: Dover Publications, 1959 XF-11-84 Bobonich, Ch., Plato?s utopia recast: his later ethics and politics, Oxford ? New York : Clarendon Press, 2002 C1-Pla.B-4 Friedländer, P., Plato: an introduction, translated by Hans Meyerhoff, New York: Harper & Row, 1964 C1-Pla.F-3 Guthrie, W. K. C, A history of Greek philosophy. Vol. 5, Cambridge: Cambridge University Press, 1978 C2.0-Gut-1/ 5 Havlíček, A. ? Karfík, F. (vyd.), Platónova Ústava a Zákony, Praha 1999 C1-Pla-R-81 Klosko, G., The development of Plato?s political theory, 2nd ed., Oxford ? New York: Oxford University Press, 2006 - Fd2007/427 Morrow, G. R., Plato?s Cretan city: a historical interpretation of the Laws, Princeton: Princeton University Press, 1993 C1-Pla-Lg-8 Schofield, M., Plato: political philosophy, Oxford: Oxford University Press, 2006 F2006/540