Přirozené a umělé myšlení I., II. Přednášející: doc. Ivan M. Havel (havel@cts.cuni.cz, http://www.cts.cuni.cz/~havel) MFF UK (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky) I. (zimní) POZ004 2/0 Zk II. (letní) POZ005 2/0 Zk Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS se zapisují se zápočtem). Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Na PřF je předmět veden pod č. S720P97K (Katedra filosofie a dějin přírodních věd). Anotace Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast na přednáškách včetně vypracování semestrální práce v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Letní semestr 2007/2008 (PZ005): zahájení: středa 27. února 2008, 14,30 seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4, 3.p.) přednáška se nekoná ve dnech 2. a 9. dubna 2008 Předpokládaná témata pro letní semestr: Enaktivní princip v kognitivní vědě. Senzomotorická provázanost vnímání s jednáním. Modality uvědoměného prožívání epizodických situací, jejich objektivizace a hraniční případy. ?Jemná? a ?hrubá? struktura prožívaného času. Epizodická paměť, sny a imaginace. Prostor prožívaný jako prostor k jednání. Problém ?já?, tělesnost, akčnost, vztah k druhým. Transdisciplinarita ve vědě, domény vědeckého diskurzu, měřítka, metafory. Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literaturu půjčuji pouze k prezenčnímu studiu. Hodnocení Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích: první (předběžnou) do 23.4.2008, druhou (definitivní) do 30.6.2008. Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení může mít vliv i dodržení termínů odevzdání). Stylistická úroveň je vítaná, avšak nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.