Pavel Kouba

 

Pavel Kouba

Filosofie EXISTENCE

Dvousemestrální, povinně výběrový kurs (Filosofie XIX. a XX. století) sestávající z přednášky a četby (2 a 2 hod. týdně).

 

Kurs nebude věnován přehledu ?existencialismu? jako myšlenkově-uměleckého proudu, který ve 40. až 60. letech XX. století do velké míry určoval ráz evropské filosofie. Hlavním tématem bude průzkum filosofických možností, jak ?myslet existenci?, rozumíme-li jí specifičnost lidského bytí ve světě. Prvním těžištěm bude S. Kierkegaard v kontextu kritiky hegelovské metafyziky, druhým pojetí existence u J.-P. Sartra. V návaznosti na to budou zkoumány možné alternativy: východiskem budou důvody, které vedly Heideggera k opakovanému a důraznému distancování od existencialismu, přestože je pro svou návaznost na Kierkegaarda a pro zásadní vliv na Sartra právem pokládán za jednoho z jeho nejvýznamnějších reprezentantů. Jinou cestu než Heideggerova kritika existencialismu z pozic myšlení bytí nabízí interpretace jeho vlastních myšlenkových východisek v návaznosti na filosofii ?života?.

 

Základní primární texty:

 

S. Kierkegaard, Nemoc k smrti

J.-P. Sartre, Bytí a nicota

M. Heidegger, Bytí a čas