Uvedení k filosofii

doc. Zdeněk Kratochvíl, kód kursu: ASZFS0002, web kursu: http://fysis.cz/FF/FF06.htm

 

Uvedení k filosofii  -  standardní kurz pro neoborové studenty („společný základ“),

oba semestry, atesty: Zkouška za celý rok (na konci letního semestru)

Středa 15:50, posluchárna 131, nám. Jana Palacha.