Platón, seminář I – Faidón

Filosofickou osou dialogu Faidón je prolnutí dvou velkých platónských témat: idejí a nesmrtelné duše. Pouze ve druhé části tohoto dialogu přitom dochází k jejich přímému kauzálnímu prolnutí, jemuž budeme věnovat patřičnou pozornost. Stranou však nezůstanou ani ostatní části neobyčejně členité krajiny Platónova textu, od úvodní otázky Sókratova postoje k odchodu ze života a ke vztahu lidí a bohů, až po Sókratův eschatologický mýtus.Spolu s pečlivou analýzou všech argumentů dialogu je cílem semináře upozornit též na širší souvislosti, jinými slovy na místo Faidónu v kontextu antické filosofie. Kromě Sókratova kritického vztahu ke starším myslitelům (Hérakleitos, Anaxagorás) se pokusíme o průběžný náčrt podobností a rozdílů v pojetí duše u Platóna a v mladších filosofických školách.

Upozornění: jedná se o četbu ke skeletovému kurzu Platón, jehož přednášku realizuje Dr. Štěpán Špinka pod názvem „Platón: duše, tělo a řeč“.

Konkrétní postup četby a seznam literatury upřesníme v úvodním semináři v závislosti na počtu účastníků. Řada textů k Faidónu je již zařazena do semestrálního aparátu k přednášce dr. Špinky.