Úvod do teorie poznání

 

                                                  Mgr. Petr Kouba, PhD.

 

 

Anotace: kurz je určen pro studenty nefilosofických oborů FF UK, kteří díky němu mohou splnit požadavky k atestu z filosofie v rámci společného základu. Hlavním cílem tohoto dvousemestrálního kurzu je zprostředkovat úvod do filosofické teorie poznání. Z tematické škály filosofického myšlení budou tedy vyzdviženy zejména ty otázky, jež se týkají kognitivních aspektů lidského vztahu k rozmanitosti jsoucen a celku světa. Jak je možné, že vůbec něco poznáváme? Odkud se berou ideje, jež strukturují lidské poznání? Co je garantem pravdivosti poznání? Jakou roli hrají v poznání čas a prostor? Všechny tyto otázky budou kladeny v dialogu s mysliteli, jako jsou Platón, Aristoteles, Augustin, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Husserl či Heidegger. Půjde přitom o to ukázat, jakým způsobem spolu tito myslitelé vedou dialog, a vstoupit do dialogu s nimi, což se rovná vstupu na pole filosofického myšlení. Vzhledem k základnímu tématu celého kurzu se dá předpokládat, že takovéto otevření cesty k filosofickému myšlení bude přínosné zejména pro studenty psychologie, pedagogiky, sociologie či etnologie, ale vyloučena není ani účast zájemců z jiných oborů.

 

 

Podmínky atestace pro studenty stanoví přednášející v rámci kursu.