Přednáška Moderní hermeneutika

Historicko-systematický úvod do hermeneutické tradice počínaje Schleiermacherem. Přednáška poskytne kritický přehled klíčových hermeneutických myšlenek Schlegela, Schleiermachera, Droysena, Diltheye, Heideggera, Gadamera, Ricouera a dalších; naznačí rovněž současnou situaci hermeneutiky a její vztah k oborům, jako je literární věda apod.