Seminář Moderní hermeneutika a Heidegger

Seminář je doplňkem k přednášce "Moderní hermeneutika". Bude věnován četbě Heideggerova klíčového spisu Bytí a čas, jenž je nejenom dnes již klasickým dílem filosofie 20. století, nýbrž znamená i zásadní zlom v tradici hermeneutického myšlení, jež staví na nové základy.