Seminář Moderní hermeneutika a Adorno

Seminář je doplňkem k přednášce "Moderní hermeneutika". Bude věnován hermeneutické četbě Adornových Minima Moralia v českém překladu. Vedle obsahového rozboru tohoto díla se zaměří především na otázku Adornovy metodologie, na její východiska a věcné důvody; v návaznosti na toto téma se bude věnovat rozboru Adornova způsobu psaní.