Zákon a řád v archaickém myšlení (ZS 2008/2009)

 

Hlavní cíl semináře je podchytit nejdůležitější podoby zákonnosti ve vybraných archaických kulturách. Předmětem zájmu však nebudou  pouze okolnosti a síly, které stály u vzniku skutečně platných zákoníků, ale i náboženské a světonázorové konotace, které byly s řádem, zákonem a právem spojeny. Stranou by neměly zůstat ani zákoníky legendární (fiktivní zákoníky připsané slavným králům hrdinům či bohům) nebo případné představy "božského zákona", "božského řádu" nebo "řádu světa". Přednášející se v rámci možností pokusí téma ukázat z obecně kulturních a náboženských pozic (nejen tedy z hlediska historie práva) a specifikovat charakteristické představy řádu, práva, morálky či spravedlnosti, o něž se opíraly i historické zákoníky.

Atest v podobě zápočtu může být udělen na základě písemně vypracované seminární práce.

 

7.10. DALIBOR ANTALÍK (Ústav filosofie a religionistiky): "Na příkaz Šamaše, nejvyššího soudce nebes i země." Řád a zákon ve starověké Mezopotámii.

 

14.10. PAVEL ČECH (Ústav srovnávací jazykovědy): Zákon ve Starém zákoně.

 

21.10. PAVEL SLÁDEK (Ústav Blízkého východu a Afriky): "Nedbáme hlasu z nebes (bBM 56b)". Zákon v rabínském judaismu formativního období.

 

28.10. STÁTNÍ SVÁTEK ? PŘEDNÁŠKA ODPADÁ

 

4.11. TOMÁŠ VÍTEK (Filosofický ústav AV ČR): "Je-li pes udeřen kopytem ?" Pojetí zákona ve starém Řecku.

 

11.11. VÁCLAV MAREK (Ústav řeckých a latinských studií): "Leges roman?." Zákon v republikánském Římě.

 

18.11. JIŘÍ STARÝ (Ústav germánských studií): "Zákonem budiž budována zem." Historické a legendární zákoníky starých Seveřanů.

 

25.11. DANIEL ŘEHÁK (Ústav pro českou literaturu AV ČR): "Pravda, povinnost, přirozenost." Zákon a řád ve středověkém Irsku.

 

2.12. JAROSLAV STRNAD (Orientální ústav AV ČR): Zákon a právo ve staré Indii.

 

9.12. JAKUB MARŠÁLEK (Ústav Dálného východu): Řád a pořádek ve starověké Číně.

 

16.12. JAN SÝKORA (Ústav Dálného východu): Vztah k zákonu v nejstarším Japonsku.

 

6.1. RENATA LANDGRÁFOVÁ (Český egyptologický ústav): Řád a zákon ve starém Egyptě.

 

12.1. VELKÉ PŘEKVAPENÍ.