Jiří Holba   Sanskrt II  

Kurs je určen pro studenty, kteří absolvovali Sanskrt I.

Budeme pokračovat v probírání učebnice M. Deshpande, A Sanskrit Primer (začínáme 22. lekcí).

Atestace: Dva zápočty po úspěšném napsání všech kontrolních testů. Na konci kursu ústní zkouška.