Antropologie náboženství

ZS 2008/2009

Cílem přednášek je představit nejzajímavější příspěvky antropologů druhé poloviny 20. století ke studiu náboženství. Kurs se nebude pokoušet o opravdu zevrubný přehled, který by nutně mohl být jen povrchní a heslovitý, nýbrž si vybere několik málo postav, jež pohled na náboženství ovlivnily nejvýznamněji: Clauda Lévi-Strausse, Edmunda Leache, Victora Turnera a Mary Douglas. Ve své druhé části se kurs zaměří na některá klíčová témata poválečné antropologie náboženství a bude je rozebírat napříč jednotlivými autory.

Časově bude kurs věnován až antropologii poválečné, její výklady však budou často kladeny do kontrastu i s klasiky starší antropologie, jejichž znalost bude kurs předpokládat. Z tohoto důvodu je důrazně doporučeno, aby studenti kurs navštěvovali až po absolvování Úvodu do religionistiky, v němž byli tito starší antropologové probráni.

Kurs je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš.

Z kursu je možno složit zkoušku na základě zadané literatury, která je společně se zkušebními okruhy zveřejněna na Moodlu.

Předpokládaný sylabus:

6.10.   Úvod
13.10. Lévi-Strauss I
20.10. Lévi-Strauss II
3.11.   Mary Douglas: Purity and Danger + Primitivní mentalita
10.11. Mary Douglas: Natural Symbols a pozdní díla
24.11. Victor Turner
1.12.   Edmund Leach
8.12.   Pojetí mýtu
15.12. Pojetí rituálu
5.1.     Antropologie a psychologie