Estetika v kontextu filosofie (uměno- a kognitivních věd)

prof. Vlastiml Zuska

Anotace:

Pro studenty nefilosofických oborů jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu. Kurz se skládá ze dvou bloků, co do rozsahu 1/3 kurzu tvoří stručný přehled dějin estetiky ve vazbě na dějiny filosofie, 2/3 pak expozice současného stavu estetiky jako svébytného odvětví filosofie, zahrnující filosofii umění, estetiku přírody a propojující další humanitní discipliny (sociologie, psychologie, kognitivní vědy, sémiotika). Kurz seznamuje se základními kategoriemi filosofické estetiky ve vývojovém přehledu, s modifikacemi těchto kategorií, způsoby jejich aplikace a způsoby tázání v kontextu současného umění a kultury.


Literatura:


Požadavky k atestacím:

Po absolvování prvního semestru zápočet (formou písemného testu), po druhém semestru, na závěr kurzu, zkouška (formou písemného testu). Složení zkoušky je podmíněno předchozím získáním zápočtu.