HISTORIÉ ? TECHNÉ ? SOFIÉ (Vznik a vývoj prozaického žánru v antickém Řecku)

 

Mgr. Sylva Fischerová, PhD.

LS, 2/-, Z

 

Přednáška se bude zabývat následujícími tématickými okruhy:

vztah poetického a prozaického žánru v antickém Řecku; proces ustavování se řecké prózy; iónští fysiologové ? mythografové ? logografové; Gorgiás a sofistika, rétorický diskurz; historiografický diskurz; ?odborný? či ?technický? diskurz; Platónovy dialogy; vznik románu jako svébytného literárního žánru.

 

Literatura:

Norden, E., Die antike Kunstprosa, Leipzig 1898

Dover, K. J., The Evolution of Greek Prose Style, Oxford 2002

Goldhill, S., The Invention of Prose, Oxford 2002

Kennedy, G., The Art of Persuasion in Ancient Greece, Princeton 1963

Martin, J., Antike Rhetoric. Technik und Methode, München 1974

Asmann, J., Kultura a paměť, Praha 2001

Hadot, P., Qu´est-ce que la philosophie antique?, Paris 1995

Hornblower, S., Greek Historiography, Oxford 1994

Fowler, R. L., Early Greek Mythography I, Text and Introduction, Oxford 2001

Thomas, R., Literacy and Orality in Ancient Greece, Cambridge 1992

von Fritz, K., Die griechische Greschichtsschreibung I-II, Berlin 1967

Nussbaum, M. C., Křehkost dobra, Praha 2001

Schadewaldt, W., Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Tübingen 1978

Schadewaldt, W., Die Anfänge der Geschichtschreibung bei den Griechen, Tübingen 1982

Schuhl, P.-M., La fabulation platonicienne, Paris 1947

Oxford Readings in the Greek Novel, ed. S. Swain, Oxford 1999

The Novel in the Ancient World, ed. G. Schmelling, Lieden 1996 a d.