J. Čapek, J. Halák – volitelný kurz Viditelné a neviditelné

 

Anotace:

 

Seminář o rozsahu jednoho semestru bude věnován četbě a komentáři vybraných pasáží z knihy Viditelné a neviditelné od Maurice Merleau-Pontyho. Pracovat se bude primárně s českým překladem, při komentáři budeme přihlížet zejména k ostatním textům z pozdního období autorova díla. Výběr pasáží může být přizpůsoben podle zájmu účastníků kurzu.

 

Jak se dobrat smyslu knihy, ze které máme k dispozici pouze úvod a autorovy pracovní poznámky? Úvod má umožnit čtenáři vstoupit do problematiky, pracovní poznámky mají umožnit autorovi problematiku vyslovit: obojí sobě vlastním způsobem prezentuje celek, který nám chybí, a po jehož smyslu se ptáme. V ruce tedy nemáme části, které by měly smysl dílů, z nichž měl být celek složen, nýbrž části, ve kterých je již celek obsažen. Tento vztah neplatí jen v tomto případě: platí pro předmětnost, tj. smysluplnost obecně, tvrdí Merleau-Ponty, a nazývá jej vztahem viditelného a neviditelného. Cílem kurzu je přinést účastníkům základní orientaci v pojmosloví, které pozdní Merleau-Ponty zavádí, a pochopit důvody, proč výrazy jako viditelné a neviditelné, vertikální bytí, tělesnost, chiasma, atd. musí podle autora nahradit pojmy a rozlišení jako subjekt-objekt, tělo-mysl, esence-existence, atd.

 

Primární text:

Merleau-Ponty, M.: Viditelné a neviditelné, Oikúmené, Praha 1998

 

Literatura:

Merleau-Ponty, M.: Oko a duch a jiné eseje, Obelisk, Praha 1971

 

Merleau-Ponty, M.: Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964

Merleau-Ponty, M.: L’Œil et l’Esprit, Gallimard, Paris 1964

Merleau-Ponty, M.: Notes des cours au Collège de France(1958-1961), Gallimard, Paris 1996

Merleau-Ponty, M.: Résumé de cours (Collège de France 1952-1960), Gallimard, Paris 1968

Merleau-Ponty, M.: Signes, Gallimard, Paris 1960

 

Barbaras, R.: De l’être du phénomène : sur l’ontologie de Merleau-Ponty, J. Millon, 

Grenoble 1991

Dillon, M. C.: Merleau-Ponty’s Ontology, Indiana Unversity Press, Bloomington &

Indianapolis 1988

Saint-Aubert, E. de: Vers une ontologie indirecte, J. Vrin, Paris 2006