O původu uměleckého díla

 

Smyslem tohoto semináře je komparativní studium Nietzscheova Zrození tragedie, Heideggerova Původu uměleckého díla a Blanchotova Literárního prostoru. Čtení uvedených textů by mělo vycházet především z Vattimových interpetací, což ovšem nevylučuje jiné úhly pohledu.

 

Literatura:

Blanchot, Maurice: L’espace littéraire, Paris, Gallimard 1955.

Blanchot, Maurice: Literární prostor, přel. Marie Kohoutová, Michal Pacvoň, Praha, Herman & synové 1999.

Heidegger, Martin: „Der Ursprung des Kunstwerkes“, in. Holzwege, Frankfurt am Main, Klostermann 1980.

Heidegger, Martin: Zrození uměleckého díla, přel. Irena Michňáková, Orientace 5/1968.

Nietzsche, Friedrich: Die Geburt der TrägodieUnzeitmäße Betrachtungen 1-4; Nachgelassene Schriften 1870-1873; vyd. Giorgo Colli a Mazzino Montinari
Berlin, Gruyter, 1999.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragedie z ducha hudby, přel. Otokar Fischer, Praha, Gryf 1993.

Vattimo, Gianni: The Adventure of Difference. Philosophy after Nietzsche and Heidegger, přel. Cyprian Blamires, Baltimore, John Hopkins University Press 1980.

Vattimo, Gianni: The End of Modernity. Nihilism and Hermeneutics in Post-modern Culture, přel. John R. Snyder, Cambridge, Polity Press 1988.