Jean-Luc Marion a nová fenomenologie

 

Výběrový kurz, Úfar FF UK, pondělí 15.50 – 17.20, nám. Jana Palacha, 225V

 

Petr Kouba a Karel Novotný

 

Možná se zdá, že fenomenologie je v dnešní době již odbytou záležitostí, jež se týká leda tak historiků filosofie. O tom, že tomu tak není, nicméně svědčí vlna tzv. nové fenomenologie, jejímž čelním představitelem je Jean-Luc Marion. Cílem tohoto semináře je úvod do nové fenomenologie v jejím francouzském kontextu a seznámení se s dílem J.-L. Mariona. Četba jeho textů, zejména k pojetí fenoménu, bude provázena exkurzy do koncepcí fenomenality autorů klasických a poklasických, které jsou relevantní pro pochopení nové fenomenologie a její podoby u J.-L. Mariona. Ke slovu se proto dostane nejen kritika klasické fenomenologie v pozdním díle E. Lévinase, ale i některé motivy filosofie M. Heideggera a M. Henryho.

 

Primární texty:

E. Lévinas, „Jazyk a blízkost“, in: En découvrant l´existence avec Husserl et Heidegger, Paris 1988, str. 217-236

J.-L. Marion, „Saturovaný fenomén“, in: Filozofia 2007, č. 5, str. 378-402

J.-L. Marion, Texty k pojetí fenomenality a dávání, přeloženy do češtiny z knihy J.-L. Marion, Etant donné, Paris 2005, str. 251-269, 303 až 325