Seminář pro doktorandy

Pavel Kouba, Lenka Karfíková

ZS 2008/09

čtvrtek 15,50-17,25

místnost 218

 

 

 

Seminář je platformou vzájemného setkávání doktorandů ústavu. Účastníci jsou zváni, aby zde podle svého zájmu představili svůj disertační projekt (a metodologické i věcné otázky s ním spojené), nebo předložili témata, která připravují jako teze ke státní doktorské zkoušce (a vyzkoušeli svou schopnost diskutovat o nich se svými kolegy i s vyučujícími ústavu). Všichni vyučující i studenti (nejen z řad doktorandů) jsou srdečně zváni.

 

 

Předběžný program semináře:

 

30.10.                  Václav Tollar, téma bude upřesněno

 

13.11.                       Tijana Milosavljević, disertace: H. Arendt, otázka zla

 

27.11.                       Pavla Toráčová, disertace: Možnost naturalizace vědomí

 

11.12.                       Monika Recinová, disertace: Xenofanés a Klement Alexandrijský

 

18.12.                       Ondřej Fischer, disertace: Nietzsche a křesťanství

 

 

volné termíny: 6.11. a 4.12.

zájemci nechť se obrátí na vedoucí semináře

(karfikl@volny.cz)