Antika a středověk pro pokročilé

magisterský kurs 2008/09

 

(každá z částí kursu může být zapsána i samostatně

jako výběrový kurs)

 

 

Část I:

Plótinovy nauky o duši

Filip Karfík

ZS i LS 2008/09, úterý 17,30-19,05 (225V)

 

Četba a interpretace pojednaní V 7 (18) „Zda existují také ideje jednotlivin“ a IV 8 (6) „O sestupu duše do těl“. (V LS četba a interpretace pojednání III 7 (45) „O věčnosti a čase“).

 

Kurs je určen studentům magisterského studia a doktorandům. Předpokládají se znalosti na úrovni zkoušky z antické filosofie v bakalářském cyklu (http://ufar.ff.cuni.cz → Filosofie → Zkoušky z dějin a systematiky → Antická filosofie) a základní znalosti starořečtiny.

Texty:

Plotini Opera, vol. II, Enneades IV–V (editio maior), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Bruxelles – Paris 1959.

Plotini Opera. vol. II, Enneades IV–V (editio minor), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Oxford 1977.

 

Doporučená literatura k pojednáni V 7 (18):

A. H. Armstrong, Form, Individual and Person in Plotinus, «Dionysius» I (1977), pp. 49-68.

H. J. Blumenthal, Did Plotinus believe in Ideas of Individuals?, «Phronesis» XI (1966), pp. 61-80.

H. J. Blumenthal, Ideas of Individuals, in Plotinus’ Psychology. His Doctrines of the Embodied Soul, The Hague, M. Nijhoff 1971, pp. 112-133.

J. N. Deck & A. H. Armstrong, A Discussion on Individuality and Personality, «Dionysius» II (1978) pp. 93-99.

C. De Vogel, Plotinus’ Image of Man. Its Relationship to Plato as well as to later Neoplatonism, in F. Bossier et alii (éd.), Images of Man in Ancient and Medieval Thought, Leuven, Leuven University Press 1976, pp. 147-168.

F. Ferrari, Esistono forme di kaq' ›kasta? Il problema dell’individualità in Plotino e nella tradizione platonica antica, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche» CXXXI (1997) pp. 23-63.

A. Graeser, Individualität und individuelle Form als Problem in der Philosophie des Spätantike und des frühen Mittelalters, «Museum Helveticum» LIII (1996) pp. 187-196.

P. Kalligas, Forms of Individuals in Plotinus: a Re-examination, «Phronesis» XLII (1997) pp. 206-227.

D. Letocha, Le statut de l’individualité chez Plotin ou le miroir de Dionysos, «Dionysius» II (1978) pp. 75-91.

P. S. Mamo, Forms of Individuals in the ´Enneads´, «Phronesis» XIV (1969) pp. 77-96.

P.-M. Morel, Individualité et identité de l’âme humaine chez Plotin, dans  Plotin, des principes, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 8, Strasbourg, Université March Bloch 1999, pp. 53-66.

D. Nikulin, Unity and Individuation of the Soul in Plotinus, in R. Chiaradonna (éd.), Studi sull’anima in Plotino, Napoli, Bibliopolis 2005, pp. 275-304.

G. J. P. O’Daly, Plotinus’ Philosophy of the Self, Shannon Ireland, Irish University Press 1973.

D. J. O’Meara, Forms of Individuals in Plotinus: a Preface to the Question, in J. J. Cleary (ed.), Traditions of Platonism: Essays in Honour of J. Dillon, Ashgate, Aldershot 1999, pp. 263-269.

J. Pépin, Que l’homme n’est rien d’autre que son âme, «Revue des études grecques» LXXXII (1969) pp. 56-70.

A. Petit, Forme et individualité dans le systhème plotinien, in Plotin, des principes, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 8, Strasbourg, Université March Bloch 1999, pp. 109-122.

J. M. Rist, Forms of Individuals in Plotinus, «Classical Quarterly» XIII (1963) pp. 223-231.

J. M. Rist, Ideas of Individuals in Plotinus. A Reply to Dr. Blumenthal, «Revue internationale de philosophie» XXIV (1970) pp. 298-303.

R. Sorabji, Self: Ancient and Modern Insights about Individuality, Life and Death, Chicago, University of Chicago Press 2006.

P. Vassilopoulou, Plotinus and Individuals, «Ancient Philosophy» XXVI.2 (2006) pp. 371-383.

 

Komentář k pojednání IV 8 (6):

Plotino, La discesa dell’anima nei copri (Enn. IV 8 [6]) – Plotiniana arabica (Pseudo-Teologia di Aristotele, capitoli 1 E 7; “Detti del sapiente greco”), a cura di Cristina D’Ancona, Padova 2003.

 

 

Část II:

Universalie a individuace podle Jana Dunse Scota

Lenka Karfíková – Lukáš Novák

ZS 2008/09, čtvrtek 17,30-19,05 (218)

 

V kursu jsou čteny latinské texty Jana Dunse Scota (zemř. 1308) věnované jeho pojetí universalií a individuace:

 

In Metaphys. Aristotelis VII, q. 18;

Ordinatio II, d. 3, p. 1, qq. 1-6 (výběr, zejména q. 6).

 

Jan Duns Scotus hledá v otázce universalií střední pozici mezi nominalismem na jedné straně a realismem oddělených platonských idejí na straně druhé. Na otázku, co činí jednotlivé tím, čím je, odmítá jak nominalistickou odpověď (podle níž jsou právě jen jednotliviny), tak představu individuace prostřednictvím látky, kvantity (rozlehlosti), aktu existence i individuace jako dvojí negace nedělitelnosti a nezaměnitelnosti. Jednotlivé je podle Scota konstituováno individuální diferencí, pozdější haecceitas.

 

 

Část III:

Dionysius Areopagita, Božská jména

Lenka Karfíková – Václav Němec

LS  2009, čtvrtek 17,30-19,05 (218)

 

V kursu je čten řecký text Dionysiova pojednání O božských jménech. Tajuplný autor 5./6. století, který uveřejnil své spisy pod jménem apoštolského žáka a požíval po mnoho staletí jeho autoritu, vnesl do křesťanského myšlení důležité prvky proklovského novoplatonismu, jež se staly na dlouho jeho podstatnou součástí. Neuchopitelné a nepojmenovatelné božství může být podle Dionysiovy představy (inspirované kappadockými teology i novoplatonskou tradicí) jen na základě svého působení charakterizováno jmény, a to jak filosofickými, tak i biblickými.

 

 

Atestace (pro všechny části kursu):

Zápočet lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran, zkoušku na základě písemné práce v rozsahu cca 14 stran.

 

Plótinovy nauky o duši III

ZS 2008-2009

Filip Karfík

 

Četba a interpretace pojednaní V 7 (18) „Zda existují také ideje jednotlivin“ a IV 8 (6) „O sestupu duše do těl“. (V LS četba a interpretace pojednání III 7 (45) „O věčnosti a čase“).

 

Kurs je určen studentům magisterského studia a doktorandům. Předpokládají se znalosti na úrovni zkoušky z antické filosofie v bakalářském cyklu (http://ufar.ff.cuni.cz → Filosofie → Zkoušky z dějin a systematiky → Antická filosofie) a základní znalosti starořečtiny. Atestace: zápočet na základě interpretace části textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu 7 stran, zkouška na základě písemné práce v rozsahu 14 stran.

 

Texty:

Plotini Opera, vol. II, Enneades IV–V (editio maior), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Bruxelles – Paris 1959.

Plotini Opera. vol. II, Enneades IV–V (editio minor), vyd. P. Henry – H.-R. Schwyzer, Oxford 1977.

 

Doporučená literatura k pojednáni V 7 (18):

A. H. Armstrong, Form, Individual and Person in Plotinus, «Dionysius» I (1977), pp. 49-68.

H. J. Blumenthal, Did Plotinus believe in Ideas of Individuals?, «Phronesis» XI (1966), pp. 61-80.

H. J. Blumenthal, Ideas of Individuals, in Plotinus’ Psychology. His Doctrines of the Embodied Soul, The Hague, M. Nijhoff 1971, pp. 112-133.

J. N. Deck & A. H. Armstrong, A Discussion on Individuality and Personality, «Dionysius» II (1978) pp. 93-99.

C. De Vogel, Plotinus’ Image of Man. Its Relationship to Plato as well as to later Neoplatonism, in F. Bossier et alii (éd.), Images of Man in Ancient and Medieval Thought, Leuven, Leuven University Press 1976, pp. 147-168.

F. Ferrari, Esistono forme di kaq' ›kasta? Il problema dell’individualità in Plotino e nella tradizione platonica antica, «Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche» CXXXI (1997) pp. 23-63.

A. Graeser, Individualität und individuelle Form als Problem in der Philosophie des Spätantike und des frühen Mittelalters, «Museum Helveticum» LIII (1996) pp. 187-196.

P. Kalligas, Forms of Individuals in Plotinus: a Re-examination, «Phronesis» XLII (1997) pp. 206-227.

D. Letocha, Le statut de l’individualité chez Plotin ou le miroir de Dionysos, «Dionysius» II (1978) pp. 75-91.

P. S. Mamo, Forms of Individuals in the ´Enneads´, «Phronesis» XIV (1969) pp. 77-96.

P.-M. Morel, Individualité et identité de l’âme humaine chez Plotin, dans  Plotin, des principes, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 8, Strasbourg, Université March Bloch 1999, pp. 53-66.

D. Nikulin, Unity and Individuation of the Soul in Plotinus, in R. Chiaradonna (éd.), Studi sull’anima in Plotino, Napoli, Bibliopolis 2005, pp. 275-304.

G. J. P. O’Daly, Plotinus’ Philosophy of the Self, Shannon Ireland, Irish University Press 1973.

D. J. O’Meara, Forms of Individuals in Plotinus: a Preface to the Question, in J. J. Cleary (ed.), Traditions of Platonism: Essays in Honour of J. Dillon, Ashgate, Aldershot 1999, pp. 263-269.

J. Pépin, Que l’homme n’est rien d’autre que son âme, «Revue des études grecques» LXXXII (1969) pp. 56-70.

A. Petit, Forme et individualité dans le systhème plotinien, in Plotin, des principes, Les Cahiers philosophiques de Strasbourg 8, Strasbourg, Université March Bloch 1999, pp. 109-122.

J. M. Rist, Forms of Individuals in Plotinus, «Classical Quarterly» XIII (1963) pp. 223-231.

J. M. Rist, Ideas of Individuals in Plotinus. A Reply to Dr. Blumenthal, «Revue internationale de philosophie» XXIV (1970) pp. 298-303.

R. Sorabji, Self: Ancient and Modern Insights about Individuality, Life and Death, Chicago, University of Chicago Press 2006.

P. Vassilopoulou, Plotinus and Individuals, «Ancient Philosophy» XXVI.2 (2006) pp. 371-383.

 

Komentář k pojednání IV 8 (6):

Plotino, La discesa dell’anima nei copri (Enn. IV 8 [6]) – Plotiniana arabica (Pseudo-Teologia di Aristotele, capitoli 1 E 7; “Detti del sapiente greco”), a cura di Cristina D’Ancona, Padova 2003.