Teismus a ateismus v raném novověku James Hill PhD Cílem našeho kursu je na jedné straně prostudovat rozvoj filosofického teismu od Descarta po Kanta, s hlavním důrazem na povahu a roli argumentů pro Boží existenci. Na straně druhé budeme sledovat rostoucí skepsi vůči tradičnímu teismu, která nakonec ústí v první veřejnou obhajobu ateismu baronem D?Holbachem v roce 1772. Hlavní filosofové, kterými se budeme v kursu zabývat, budou Descartes, Hobbes, Berkeley a Hume. Budeme věnovat pozornost i názorům Spinozy, Leibnize, Locka, Voltaira, D?Holbacha a Kanta.