Austin

Vyučující: James Hill

Úterý 14:10 – 15:45; v místnosti 218.

Náš kurs se bude zabývat dvěma Austinovymi spisy. Zaprvé budeme zkoumat Austinovou filosofii jazyka v jeho knize Jak udělat něco slovy. Bude nás zajímat jednak jeho teorie řečových aktů a jednak širší filosofický význam této teorie, včetně její aplikací v epistemologii a etice. Zadruhé budeme studovat Austinův přístup k vnímání a jeho kritiku teorie ´smyslových dat’ ve spise Sense and Sensibilia. Uvidíme, nakolik se vlastně jedná o kritiku celé tradice myšlení o smyslech a mentálních obsazích.

Kurs bude probíhat v češtině, ale značná část čtení (včetně textu Sense and Sensibilia) bude v angličtině.