Řada jedenácti přednášek různých vyučujících, jejímž cílem je představit různé přístupy k etice a etické problematice v rámci dějin evropské filosofie.

Předběžný rozpis přednášek

23. 2.     Bytí a dobro (Platón) – Štěpán Špinka

2. 3.       Blaženost smrtelných bytostí (Aristotelés) – Štěpán Špinka

9. 3.       Blaženost částí kosmu (stoici) – Vladimír Mikeš

16. 3.     Sladká nevědomost (skepticismus)– Ondřej Krása

23. 3.     Tomáš Akvinský – Václav Němec

30. 3.     Immanuel Kant – Jakub Sirovátka

6. 4.       Existuje hermeneutická etika? – Jakub Čapek

20. 4.     J.S. Mill a utilitarismus – James Hill

27. 4.     Imoralismus (F. Nietzsche) Pavel Kouba

4. 5.       Augustin a Abelard – Lenka Karfíková

11.5.      Smrt nám není ničím (ani ta vaše). Epikurejská etika a problém soucitu – Karel Thein 

 

Podmínkou získání atestu je vypracování seminární práce diskutující vztah některé z přednesených etických koncepcí ke konkrétnímu etickému problému.