Etika – diskusní seminář

LS 2008/09

  

Jednotlivé semináře jsou věnovány diskusi konkrétních etických problémů. Atestaci je možné získat převzetím patronátu nad některým z těchto témat.

 

Témata:

 10. 3.   Uprchlíci

 17. 3.   Válka

 24. 3.   Mučení

 31. 3.   Trest smrti

 7. 4.     Revoluce

 14. 4.   Chudoba a ekonomická spravedlnost

 21. 4.   Euthanasie

 28. 4.   Sexualita a manželství

 5. 5.     Svoboda projevu

 12. 5.  Práva, utrpení a zabíjení zvířat

  

Patronijednotlivých seminářů:

 1. V předstihu prostudují vyvěšenou literaturou ke svému tématu a vyberou z ní podle svého uvážení 1-3 základní texty. Tyto texty by si měli všichni účastníci semináře přečíst.

 2. Týden před konáním svého patronátu odešlou na adresu stepan.spinka@volny.cz podklad pro svůj patronát. Tento podklad bude obsahovat seznam vybraných textů a soupis 4-6 otázek či tezí, z nichž bychom měli při diskusi vycházet. Tento soupis by měl být doplněn krátkým komentářem, případně stručným představením možných odpovědí na tyto otázky a argumentů, na nichž by bylo možné tyto odpovědi založit.

 3. Na začátku jejich semináře velmi stručně (maximálně v pěti minutách) představí diskutované téma a podílejí se spolu s vedoucími semináře na moderování diskuse.

 ----

Vzhledem k pomalosti a dalším limitům Moodlu byla pro účely semináře zřízena speciální stránka na serveru Dropbox, na níž budou postupně zveřejněny materiály k jednotlivým tématům. Pozvání na tuto stránku obdrží všichni účastníci, kteří Štěpánovi Špinkovi dodají své e-maily (písemně na semináři, případně na výše uvedenou e-mailovou adresu). K přístupu na tuto stránku je zapotřebí vytvořit si (po pozvání) svůj účet na tomto serveru (kromě jména a e-mailu nejsou požadovány žádné další Vaše údaje), není však nutné instalovat si stejnojmenný zálohovací program. Přihlášení účastníci mohou na tuto stránku také vyvěšovat své další diskusní příspěvky a další materiály.