Filosofie práva:přirozené právo a právní positivismus (výběrový kurs ZS 2008/2009)

 

Náplní kursu je četba vybranýchtextů filosofů a právních teoretiků reprezentujících dvě klíčové pozicev rámci sporu právní filosofie o zdroje legitimity práva, tj. iusnaturalismusa právní positivismus. Hlavní část kursu je věnována genesi a různým proměnámmyšlenky přirozeného práva od antiky až po novověk a vzniku školy právního positivismuv 19. století. Zbývající část kursu se zaměří na diskusi představitelůobou pozic ve dvacátém století.

 

Literatura   

 

J. Coleman, S. Shapiro (ed.), The Oxford Handbook of Jurisprudence andPhilosophy of Law, Oxford 2002.

F. Flückiger, Geschichte des Naturrechtes, I,Zollikon-Zürich 1954.

W. Maihofer (hrsg.), Naturrecht oder Rechtspositivismus?,Darmstadt 1966.

A. Kaufmann, W. Hassemer (hrsg.),Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart,Heidelberg 1989, str. 25-211.

G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht, in: týž, Rechtsphilosophie, Stuttgart 1973, str.339-350.

A. Kaufmann, Grundprobleme der Rechtsphilosophie, München 1944, str. 22-53.

P. Holländer, Filosofie práva, Plzeň 2006, str.17-66. 

J. Austin, The Province of Jurisprudence, London 1971.

H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1960 (Čes. překl. Ryzí nauka právní, Brno-Praha 1933).

H. Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und desRechtspositivismus, Berlin Charlottenburg 1928.

Tomáš Akvinský o zákonech v Theologické sumě, přeložil, úvodnístudií a poznámkami opatřil K. Šprunk, Praha 2003.

L. L. Fuller, Morálka práva, Praha 1998.

R. Dworkin, Když se práva berou vážně, Praha 2001.

H. L. A. Hart, Pojem práva, Praha 2004.