Hegelova Fenomenologie ducha

Typ kurzu: výběrový seminář

 

Popis: Seminář navazuje na četbu Fenomenologie ducha v předchozích semestrech. V minulém semestru byla objektem studia kapitola „Panství a rabství“. Četba bude tedy pokračovat dál studiem navazující kapitoly „Svoboda sebevědomí; stoicismus, skepticismus a neš»astné vědomí“.

 

Literatura:

1. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, (doporučeno je vydání u těchto nakladalství: Reclam, Meiner, Suhrkamp)

2. G. W. F. Hegel, Fenomenologie ducha (Patočkův překlad).

3. Jako úvod do Hegelovy filosofie: H. F. Fulda, Hegel, München: Beck 2003.