Řecké obrázky I  -  nová verze kurzu z r. 2006 /7, jen ZS, (dataprojektor), atest: zápočet

Středa 10:50, místnost 217, nám. Jana Palacha.

Spíše zábavně osvětová záležitost: Fotky z posvátných i profánních míst Řecka a okolí i fotky muzejních artefaktů s povídáním. Uspořádáno v konfliktu chronologie (od neolitu po Byzanc), topografie regionů a témat: nejedno náboženství, jejich překryvy, výtvarné styly...