Řecké obrázky II  -  opakování kurzu z r. 2007 /8, jen LS, atest: Zkouška

Míněno pro menší počet studentů, kteří jsou mocni samostatné práce na editaci, popiscích nebo databázi. Z větší části práce doma. Především jsou vítáni pokročilejší studenti religionistiky (hlavně se zaměřením na Řecko), Klasické archeologie nebo Dějin umění.