Obraz lidské přirozenosti v dílech významných biologů a lékařů II

Názory významných biologů a lékařů na lidskou přirozenost a "povahu" člověka hluboce ovlivnily kulturní dějiny daleko za hranice vědních oborů biologie a medicíny. Ač jsou i ony díky fenoménu tzv.sociomorfního modelování spjaty s majoritními myšlenkovými proudy doby, mají značnou míru autonomie.

Přednáška je dělena do dvou semestrálních kursů přednášených vždy v zimním semestru. V letošním roce bude přednášena část II.:

Hippokratovská tradice a Galénos, Paracelsus, descartovský obrat v medicíně, C.Lavater, C.G.Carus, S.Freud, C.G.Jung, Th.von Uexküll.

Učební texty:

Jahn I.et all.: Geschichte der Biologie.Berlin-Heidelberg, Spectrum, 2000.

Komárek S.: Člověk a příroda v zrcadle biologie. Praha, Academia, 2008.

Komárek S.:Spasení těla - moc, nemoc a psychosomatika. Praha, Ml.fronta, 2005.

Rádl.E.:Dějiny biologických teorií v novověku I., II. Praha, Academia, 2006.