stav filosofie a religionistiky FF UK

Školní rok 2008/2009

 

Název kursu: Religionistický seminář: Rudolf Otto                                    -/-        -/2 Z

Vyučující: Milan Lyčka

Pátek, 10:50-12:25, učebna č. 225V

 

Anotace:

 

Seminář je zaměřen na četbu a rozbor jednoho ze stěžejních děl fenomenologie náboženství, Posvátno (Das Heilige) německého theologa a religionisty Rudolfa Otto (1869 – 1937). Studenti získají přehled o struktuře knihy, pojednávající o klíčovém pojmu religionistiky (posvátno), a budou vedeni k pochopení geneze a obsahu některých klíčových pojmů, které jsou přínosem Rudolfa Otto pro moderní religionistické bádání (např. mysterium tremendum).

 

Výhodou, nikoli však nutnou podmínkou, je znalost německého jazyka.

 

Literatura:

 

a/ povinná:

Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě (Vyšehrad, Praha 1998)

 

b/ doporučená

Rudolf Otto, Aufsätze das Numinose betreffend (Verlag Friedrich Andreas Perthes A.-G., Stuttgart/Gotha 1923)

Rudolf Otto, Posvátno, in: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu, 3/1994 (21), str. 25-35

Friedrich K. Feigel, „Das Heilige“. Kritische Abhandlung über Rudolf Ottos gleichnahmiges Buch (J. C. B. Mohr /Paul Siebeck/, Tübingen 1948)

Alan Gibbons, Religion und Sprache. Eine Untersuchung über Rudolf Ottos Buch „Das Heilige“ (Francke Verlag, Bern und München 1970)

Milan Lyčka, Posvátno jako kategorie a priori, in: O posvátnu (Česká křesťanská akademie, Praha 1992), str. 87-91

 

Atestace:

Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři, vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře a jeho případnou ústní prezentací v semináři (v závislosti na počtu účastníků).