Kosmologie a společnost (Mary Douglas)

LS 2008/2009


Na semináři budeme rozebírat religionisticky nejzajímavější texty britské antropoložky Mary Douglas. Důraz bude ležet především na jejích Natural Symbols a pracích ze 70. let, v nichž Mary Douglas sledovala korelaci mezi parametry sociálních situací a typy kosmologií, jež se s nimi pojí. V první třetině kursu se nicméně podíváme i na její nejslavnější knihu Purity and Danger.

Kostru semináře budou tvořit zadané texty, které budou všichni účastníci povinni si na každou hodinu přečíst a o nichž poté budeme diskutovat. K většině textů bude zároveň zadána řada otázek, které budou formulovat hlavní problémy v textu řešené, a budou tak usnadňovat orientaci v něm. Tyto otázky budou pak tvořit též základní osnovu našich diskusí, a všichni účastníci by si proto z hodiny na hodinu měli promýšlet odpovědi na ně.

Podmínkou získání zápočtu bude vedle aktivní účasti na semináři především převzetí odpovědnosti za některou z hodin. Při hodině, za niž je zodpovědný, bude student v zásadě dělat totéž co jindy, ale důkladněji: bude mít text nastudovaný a odpovědi na zadané otázky promyšleny lépe než ostatní, a bude tak vlastně sloužit jako jakási "„pojistka", která se ke slovu bude dostávat vždy, když ostatním účastníkům semináře "dojde dech". Zároveň bude ve spolupráci s učitelem napomáhat kritickému rozboru: upozorňovat na jeho předpoklady, podtrhovat body, které mu v daném textu připadají zásadní a které naopak problematické, apod.

Seminář je vhodný pro studenty religionistiky od druhého ročníku výš. Předpokládá znalosti v rozsahu kursu Antropologie náboženství, který probíhal v ZS.

Literatura

Přesný výběr textů bude do značné míry záviset na průběhu diskusí. Vybírat budeme především z následujících knih

Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, London: Routledge, 1966
Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London: Routledge, 1970
Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology, London: Routledge, 1975
In the Active Voice, London: Routledge, 1982