Experimentální kurs – tělo a hermeneutika

 

 

Alice Koubová (PřF UK)a Lucie Krupičková (DAMU)

 

 

Kurs Hermeneutika a zkušenost těla (jehož oficiální název je podle sylabu PřF UK Hermeneutika textu a svět jako text) si dává za cíl prozkoumat otázku Co je tělo a tělesná zkušenost? z poněkud netradičního úhlu. Nejdříve se totiž pokusíme na tuto otázku zcela zapomenout a odstoupit od nejrůznějších konceptualizací těla a zkušenosti. Místo toho se budeme reálně pohybovat a naše tělesné prožívání přitom budeme rozvíjet a obohacovat pomocí specifického typu pozornosti. Pomocí různých prostorových cvičení, pohybových technik a metod dramatické improvizace budeme vytvářet porozumění těla a z těla, nad kterým se na konci semestru možná přeci jen „zamyslíme“.

 

Seminář se koná ve středu v 11.00 hodin v budově DAMU v ulici Tržiště (vstup z levého horního rohu Malostranského náměstí). Předpokladem je soustavná účast po celou dobu semestru. Dejte mi prosím vědět elektronickou cestou na adresu alicekoubova@seznam.cz, že se kursu chcete zúčastnit, detailní informace pak pošlu vzápětí. Předpokládaný začátek kursu je z organizačních důvodů 8.10 nebo dokonce až 15.10.

Kurs je ukončen za předpokladu sepsání závěrečné práce zkouškou.