Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející:  doc. Ivan M. Havel     (havel@cts.cuni.cz,   http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK             (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematické logiky) I. (zimní)             POZ004                                  2/0 Zk             II. (letní)             POZ005                                                         2/0 Zk

Studenti jiných fakult a hosté vítáni (studenti FHS se zapisují se zápočtem). Pro témata v letním semestru je znalost látky ze zimního semestry užitečná, avšak nikoliv nezbytná. Na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů a myšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli a příbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezi myslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se i diskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivní účast včetně vypracování semestrální práce
v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Zimní semestr 2008/2009 (PZ004):

 

zahájení: středa  15. října 2008, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha 1, Husova 4,  3.p.)

 

 

Předpokládaná témata pro zimní semestr:

Stručná historie kybernetiky, umělé inteligence a kognitivní vědy. Autopiese, sebedestrukce a Gödelova věta. Konekcionistický princip a víceúrovňové dynamické systémy. Pojem artefaktu, robotika a vztah přirozeného a umělého. Princip funkce neuronu. Architektura a funkce mozku. Vizuální vnímání. Enaktivní přístup v kognitivní vědě. Senzomotorická provázanost vnímání s jednáním. Materiály k přednáškám a seznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu (www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literaturu půjčuji pouze k prezenčnímu studiu. Hodnocení studentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti, kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max 10 stran v češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma, příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první (předběžnou)     do 26.11.2007,

     druhou (definitivní)    do 28.1.2008.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost, důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodržení termínů odevzdání). Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.