Lidské, příliš lidské (F. Nietzsche) – Pavel Kouba

Semestrální výběrový kurs.

Četba a analýza první části 1. svazku Nietzschova spisu Menschliches, Allzumenschliches (1878) v připravovaném českém překladu. Jde o jeden ze zlomových textů ve vývoji Nietzschova myšlení, který většinou bývá stranou pozornosti interpretů.