Tůma, P.

Konzultace

Den Od Do Kde Telefon
(v konzultačních hodinách)
E-mail
            

Výuka od r. 2005:

Séminaire sur G. Canguillhem  (letní semestr 2009-2010)
Canguilhem: Le normal et le pathologique  (zimní semestr 2008-2009)